Diensten

Naast het internetplatform biedt INSquary advies- en opleidingsdiensten die worden aangeboden door ervaren specialisten in de verzekeringssector.

De consultancydiensten zijn bedoeld voor verzekeringsmaatschappijen en hun tussenpersonen.

We helpen verzekeraars bij het ontwerpen, implementeren en beheren van compliance-mechanismen ten aanzien van hun vertegenwoordigers. In hun naam voeren we audits uit van de tussenpersonen.

Wij helpen de tussenpersonen om te conformeren; hetzij met betrekking tot een bepaald probleem (voorbeelden: IDD, GDPR) of als onderdeel van een globale aanpak van compliance. Onze interventies zijn aangepast aan de omvang van de tussenpersonen en de aard van de bemiddelingsactiviteiten (distributie en / of beheer).

We onderscheiden 3 fasen:

  1. Diagnose
  2. Uitwerking van een remediëringsplan
  3. Operationele ondersteuning

Training en vorming wordt geleverd door een gespecialiseerde partner. Ze behelsen compliance-kwesties of de versterking van de “professionele” competenties van werknemers, met name in het kader van de nieuwe vereisten van de IDD (ten minste vijftien uur ononderbroken opleiding per jaar en per medewerker vanaf 2019).

Onze partner voor de Belgische markt is het bedrijf STRATTON MAES CONSULTANTS, dat een vergaande expertise verstrekt in het ondersteunen van makelaars bij hun moderniseringsinspanningen; in het bijzonder het nalevingsplan en de kwaliteit van de klantenservice.