FAQ

Tot wie richt INSquary zich ?

 • Aan verzekeringsprofessionals
  • Maatschappijen, mutualiteiten, zorginstellingen, …
  • Verzekeringstussenpersonen (makelaars, …)
  • Management vertegenwoordigers

Ontwikkelt of verdeelt INSquary verzekeringsproducten ?

 • In geen geval ontwikkelt of verdeelt Insquary verzekeringsproducten
 • Insquary biedt gerichte diensten aan teneinde verzekeringsprofessionals compliant te stellen met de vigererende regelgeving, in het bijzonder de wetgeving die van toepassing is op de financiële sector (bijvoorbeeld : antiwitwaswetgeving en de financiering van terrorisme, verzekeringsdistributie – directieven, …), of generalistische wetten (voorbeeld : gegevensbescherming, …)

Kan ik me als verzekeraar abonneren op INSquary ?

 • Ja, uw abonnement laat u toe :
 • te beslissen welke van uw tussenpersonen u toegang wenst te verstrekken tot onze service en de conformiteitsvragenlijst, alsook hun stavingsstukken met u te laten delen ;
  • uw tussenpersonen toegang verstrekken tot conformiteitsdossiers (antwoorden en controlestukken)
  • het non – conformiteitsrisico meten van elke tussenpersoon
  • de graad van conformiteit in kaart brengen van uw tussenpersonen
  • bewijs dat de conformiteitscampagnes van uw tussenpersonen werden uitgevoerd
 • Zullen mijn tussenpersonen facturen ontvangen als ik mij als verzekeraar abonneer op Insquary ?
  • Neen, met uw ‘verzekeraar’ – abonnement zullen de door u toegewezen tussenpersonen geen facturen ontvangen
  • Uw abonnement laat hen evenwel niet toe hun conformiteitsdossier te delen met andere verzekeraars, maar niets belet hen zelf een abonnement te onderschrijven
 • Kan ik mij als tussenpersoon abonneren op INSquary ?
  • Ja, een tussenpersoon kan zich abonneren op Insquary (voor zover hij nog niet over een account beschikt bij een verzekeraar) om ofwel zelf een compliance diagnose uit te voeren, ofwel om zijn conformiteitsdossier te delen met een van zijn partners.
 • Als tussenpersoon vul je, ongeacht met hoeveel verzekeraars u werkt, slechts 1 keer uw conformiteitsdossier in, hetgeen resulteert in een gewaardeerde tijdswinst !

Is de confidentialiteit van mijn gegevens verzekert ?

 • Ja, onze servers voldoen aan de strengste security en vertrouwelijkheidsvereisten
 • De tussenpersoon kiest welke verzekeraars hij toegang verstrekt tot zijn conformiteitsdossier

Ik ben geen verzekeraar maar ik heb onderagenten/ tussenpersonen ; kan ik mij abonneren op INSquary ?

 • Ja, een master broker kan zich abonneren op Insquary en toegang verstrekken tot het platform aan de onderagenten waarmee hij werkt.
 • Zijn abonnement laat hem eveneens toe toegang te verlenen aan de maatschappijen waarmee hij samenwerkt in het kader van zijn eigen conformiteitsdossier.
 • Op termijn verstrekt Insquary de verzekeraars een open visie inzake conformiteit naar hun makelaars toe

Wat dien ik te doen indien uit mijn INSquary diagnose blijkt dat ik niet conform ben ?

 • Het systeem stelt u een actieplan voor om de non – conformiteitsissues weg te werken
 • Wij kunnen u eveneens gepersonaliseerde bijstand verstrekken

Wat is de standaard die INSquary hanteert ?

 • Het Insquary platform beroept zich op een standaard van 250 vragen, dewelke modulair kunnen worden beantwoord in functie van hun relevantie ; 50 hoofd- en 200 subvragen naargelang de aard van bemiddelingsactiviteit (productie, beheer, …), praktische verzekeringstakken of thematische vragen
 • In het merendeel van de gevallen zijn er snelkoppelingen voorzien naar de specifieke wetteksten en bepalingen met het oog op extra duiding en toelichting
 • Onze ploeg verzekert een aanhoudende actualisering op basis van de recentste wetgeving

Dekt INSquary alle verzekeringstakken- en domeinen ?

 • Ja : onze filters laten toe enkel de toepasselijke vragen weer te geven in functie van de takken die u beheert