Inleiding

De vennootschap Insquary, « Regtech » , opgericht in 2018 door doorwinterde verzekerings- en technologiespecialisten stelt een beveiligde, transparante, eenvoudige en moduleerbare internetdienst ter beschikking ten dienste van verzekeringsprofessionals voor ;

Helpen  van makelaars en tussenpersonen teneinde ;

 • hun conformiteit te evalueren ten opzichte van de normering (toepasselijke directieven ; in het bijzonder Solvency 2, IDD, GDRP, FSMA aanbevelingen, regels en makelaarsgebruiken, goede marktpraktijken, …)
 • compliant aftoetsen van hun actieplannen
 • documentenbeheer (elektronisch archief)
 • conformiteitsinfo delen met de verzekeraars

Verzekeraars helpen teneinde :

 • uitvoeren van gerichte campagnes om de conformiteit van hun partners te verzekeren
 • delen van conformiteitsrapporten
 • conventies met verzekeringstussenpersonen ontwikkelen en elektronisch laten tekenen

En dus voor beide partijen ;

 • tijdswinst
 • beheersen van non – compliance risico’s

Maar eveneens de inschrijving en uitschrijving van makelaars verifiëren in het FSMA – register van de tussenpersonen.

Wij bieden eveneens diensten aan op vlak van advies en opleiding, teneinde verzekeraars hun controle- en conformiteitsobjectieven aan te scherpen, en aan tussenpersonen om hun actieplannen op punt te zetten.

De Insquary – oplossingen zijn bovenal eenvoudig en pragmatisch. We gebruiken nieuwe technologieën als middel om de transparantie en het vertrouwen tussen de verzekeringsactoren te versterken, in een context van ;

 • de groeiende fragmentatie van de waardeketen (veelheid aan actoren),
 • de sterkere focus van de wetgever (artikelen 38 en 49 van Solvency 2) en de regulering van de activiteitendelegaties
 • de verveelvoudiging van gespecialiseerde reglementeringen (GDPR, IDD, …)
 • de noodzaak om de non – conformiteitsrisico’s te beheersen in het belang van de verzekeringsprofessionals alsook voor hun klanten

Aarzel niet ons platform te testen !