Uw vragen

INSquary is bedoeld voor professionals in de verzekeringssector zoals verzekeringsmaatschappijen en makelaars.


 • In geen geval ontwikkelt of verdeelt Insquary verzekeringsproducten.
 • Insquary biedt gerichte diensten aan teneinde verzekeringsprofessionals compliant te stellen met de vigererende regelgeving, in het bijzonder de wetgeving die van toepassing is op de financiële sector (bijvoorbeeld : antiwitwaswetgeving en de financiering van terrorisme, verzekeringsdistributie – directieven, …), of generalistische wetten (voorbeeld : gegevensbescherming, …).

Ja, uw abonnement laat u toe :

 • te beslissen welke van uw tussenpersonen u toegang wenst te verstrekken tot onze service en de conformiteitsvragenlijst, alsook hun stavingsstukken met u te laten delen
 • uw tussenpersonen toegang verstrekken tot conformiteitsdossiers (antwoorden en controlestukken)
 • het non – conformiteitsgraad meten van elke tussenpersoon
 • de graad van conformiteit in kaart brengen van uw tussenpersonen
 • bewijs dat de conformiteitscampagnes van uw tussenpersonen werden uitgevoerd

Neen, met uw ‘verzekeraar’ – abonnement zullen de door u toegewezen tussenpersonen geen facturen ontvangen.


Ja, een makelaar kan zich inschrijven op INSquary, hetzij (als hij nog niet is geabonneerd door een verzekeraar) om een zelfdiagnose te maken van de naleving ervan, of om een of meer van zijn partners toegang te bieden tot het “compliance dossier”.
Ongeacht met hoeveel verzekeraars hij ook werkt, hij vult zijn compliance dossier maar één keer in (een aanzienlijke tijdsbesparing!).


 • Ja, onze servers voldoen aan de strengste security en vertrouwelijkheidsvereisten.
 • De tussenpersoon kiest welke verzekeraars hij toegang verstrekt tot zijn conformiteitsdossier.

 • Ja, een master broker kan zich abonneren op Insquary en toegang verstrekken tot het platform aan de onderagenten waarmee hij werkt.
 • Zijn abonnement laat hem eveneens toe toegang te verlenen aan de maatschappijen waarmee hij samenwerkt in het kader van zijn eigen conformiteitsdossier.
 • Op termijn verstrekt Insquary de verzekeraars een open visie inzake conformiteit naar hun makelaars toe.

 • Het systeem stelt u een actieplan voor om de non – conformiteitsissues weg te werken.
 • Wij kunnen u eveneens gepersonaliseerde bijstand verstrekken.

 • Het Insquary platform beroept zich op een standaard van 250 vragen, dewelke modulair kunnen worden beantwoord in functie van hun relevantie ; 50 hoofd- en 200 subvragen naargelang de aard van bemiddelingsactiviteit (productie, beheer, …), praktische verzekeringstakken of thematische vragen.
 • In het merendeel van de gevallen zijn er snelkoppelingen voorzien naar de specifieke wetteksten en bepalingen met het oog op extra duiding en toelichting.
 • Onze ploeg verzekert een aanhoudende actualisering op basis van de recentste wetgeving.

Ja : onze filters laten toe enkel de toepasselijke vragen weer te geven in functie van de takken die u beheert