PERSOONLIJKE GEGEVENS

« Vormt persoonlijke gegevens, alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek voor hem zijn… » (Art. 2 van de wet « bescherming persoonsgegevens »).

Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw voor- en achternaam, of zelfs in een professionele context, uw telefoonnummer, uw postadres of uw e-mailadres, evenals alle gegevens die zijn ingevoerd bij het maken of wijzigen van uw Abonnee-account.

VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om u in de beste omstandigheden van onze diensten te laten profiteren, respecteren wij uw privacy en zetten wij ons in om de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt te beschermen.

INSquary respecteert de wettelijke bepalingen die voor u van kracht zijn om in alle veiligheid te navigeren. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker zou moeten doorgeven aan het INSquary-bedrijf voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens 78-17 van 6 januari 1978, in het bijzonder gewijzigd in 2018 als onderdeel van de omzetting in Frans recht van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 over gegevensbescherming (GDPR).

VOOR WIE WORDEN DE GEGEVENS VERZAMELD?

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor andere abonnees, interne bedrijfsdiensten (verkoop, klantenservice, etc.) en contractpartners. Dit om een compliance-service tussen afgevaardigden en afgevaardigden te bieden en een kwaliteitsrelatie te behouden.

TOEGANGSRECHTEN …

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement, et le cas échéant à la limitation du traitement, des informations personnelles le concernant, qu’il peut exercer à tout moment en adressant par courrier (SAS INSquary – 58, rue Boussingault – 75013 PARIS – France), ou par mail (contact@insquary.com).

De gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering, en indien nodig op beperking van de verwerking, van persoonlijke informatie over hem, die hij op elk moment kan uitoefenen door per post (SAS INSquary – 58, rue Boussingault – 75013 PARIS – France) of e-mail (contact@insquary.com) te verzenden.

Hij profiteert ook van het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, die hij op dezelfde manier kan uitoefenen.

TOEGANG TOT DE KLANTREKENING

Elke keer dat een abonnee zich registreert, heeft deze toegang tot een « Abonnee-account ». Deze laatste wordt beschermd door een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord. Vanuit dit Subscriber-account kunt u uw overeenkomsten met uw afgevaardigden en afgevaardigden raadplegen, reageren op vragenlijsten voor naleving, uw ondersteunende documenten indienen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw postadres of uw e-mailadres. Persoonlijke toegangsgegevens zijn voor uw persoonlijk gebruik, het is uw verantwoordelijkheid om deze vertrouwelijk te houden. INSquary is niet verantwoordelijk voor het ongeautoriseerde gebruik van uw account door een derde.

NIEUWSBRIEF

Het abonnement op onze services omvat dat voor onze nieuwsbrief, die u op elk gewenst moment kunt opzeggen (link aan het einde van de nieuwsbrief of e-mail (contact@insquary.com).

COOKIES

Zie het gedeelte “Cookies”.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om verlies, wijziging of gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden te voorkomen. Het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) is overal in onze applicatie geïmplementeerd. Het voorkomt dat gevoelige gegevens op frauduleuze wijze worden onderschept. Deze gegevensbescherming wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een hangslot en het protocol « https » in de url. Uw wachtwoorden zijn gecodeerd in onze databases en we kunnen er niets van weten: er kan geen wachtwoord naar u worden verzonden of bij ons worden aangevraagd, per e-mail, post of telefoon.

Voor elk verzoek kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice (contact@insquary.com ).