Ontwikkelt of verdeelt INSquary verzekeringsproducten ?

  • In geen geval ontwikkelt of verdeelt Insquary verzekeringsproducten.
  • Insquary biedt gerichte diensten aan teneinde verzekeringsprofessionals compliant te stellen met de vigererende regelgeving, in het bijzonder de wetgeving die van toepassing is op de financiële sector (bijvoorbeeld : antiwitwaswetgeving en de financiering van terrorisme, verzekeringsdistributie – directieven, …), of generalistische wetten (voorbeeld : gegevensbescherming, …).