Tot wie richt INSquary zich ?

INSquary is bedoeld voor professionals in de verzekeringssector zoals verzekeringsmaatschappijen en makelaars.