Wat dien ik te doen indien uit mijn INSquary diagnose blijkt dat ik niet conform ben ?