Wat is de standaard die INSquary hanteert ?

  • Het Insquary platform beroept zich op een standaard van 250 vragen, dewelke modulair kunnen worden beantwoord in functie van hun relevantie ; 50 hoofd- en 200 subvragen naargelang de aard van bemiddelingsactiviteit (productie, beheer, …), praktische verzekeringstakken of thematische vragen.
  • In het merendeel van de gevallen zijn er snelkoppelingen voorzien naar de specifieke wetteksten en bepalingen met het oog op extra duiding en toelichting.
  • Onze ploeg verzekert een aanhoudende actualisering op basis van de recentste wetgeving.